Loading...

Eesti Liiga

Eesti CS:GO Liiga & Eesti Pro Liiga

Mis on Eesti Liiga?

Eesti Liiga on Faceiti keskkonnas loodud liiga ainult Eesti CS:GO mängijatele. Liiga eesmärgiks on ühendada Eesti CS:GO mängijaid ühises liigas ja anda võimalus uutele mängijatele end Eesti CS:GO maailmas tõestada. EL on ainus kvalifitseerumisvõimalus Eesti Pro Liigasse. Eesti Liigas mängides kohustuvad mängijad jälgima kõiki Faceiti ja Eesti CS:GO Kommuuni poolt kehtestatud reegleid.

Liiga administeerimise eest vastutab Eesti CS:GO Kommuun.

 

Kuidas liituda Eesti Liigaga?

Eesti Liiga on avatud kõigile Eesti CS:GO mängijatele. Liigaga saab liituda siin: csgo.ee/faceit

 

Mis on Eesti Pro Liiga?

Eesti CS:GO Pro Liiga on parimate CS:GO mängijate ühine liiga. Pro liiga eesmärgiks on anda parimatele mängijatele võimalus koos mängida ja end ühiselt arendada. Eesti Pro Liigas mängides kohustuvad mängijad jälgima kõiki Faceiti ja Eesti CS:GO Kommuuni poolt kehtestatud reegleid.

 

Kuidas saada Eesti Pro Liigasse?

Eesti Pro Liigasse ootame igal kuul Eesti Liigast kvalifitseeruma kaks parimat mängijat. Parimad mängijad selgitatakse välja kuu pingerea arvestuses ja 2 kõrgeima skooriga mängijat saavad kutse EPLi järgmise kuu esimesel päeval.

 

Eetika ELis, EPLCs ja EPLis

Eetiline käitumine on Eesti CS:GO Kommuuni oluline osa ja kehtib ka igas Eesti Liigas. Kõikidelt mängijatelt eeldatakse eetilist ja spordimehelikku käitumist kaasmängijate ja liiga administraatorite vastu.

Reeglite vastu eksimine võib kaasa tuua:

 • Lühiajalise eemaldamise liigast
 • Pikaajalise eemaldamise liigast
 • Täieliku eemaldamise Eesti liigadest
 • Võimalike auhindade ja autasude võiduvõimaluse kaotamise

Kõik mängijad peavad Eesti liigades mängides kasutama suhtluseks eesti keelt.

 

Reeglid

Punktiarvestus

Eesti Liiga (EL) ja Eesti Pro Liiga (EPL) hooaeg kestab 1 kuu.

Kõik pingeread ja tulemusarvestused on ühe hooaja arvestuses. Hooaja lõppedes pingerida ja punktide arvestus resetitakse.

Iga mängija alustab hooaega 1200 punktiga. Mängijad võidavad ja kaotavad punkte vastavalt mängude tulemusele. Võit toob 12 lisapunkti + väikese boonuse, kaotus 12 miinuspunkti ja lisamiinused. 

 

Leaderboard

 

Kommunikatsioon

Eesti Liiga soovituslikuks suhtlusvahendiks on Teamspeak (ts.csgo.ee).

Kõik Eesti Pro Liiga mängijad on kohustatud EPL mängude ajal kasutama Teamspeaki (ts.csgo.ee).

Eetilise käitumise aluseks on mõistlike põhimõtete järgimine ka hub’i avalikus chatis. Keelatud on igasugune spämmimine ja mitte mängu puutuvad reklaampostitused, mis võivad kaasa tuua liigast ajutise eemaldamise.

 

Keelatud võtted ja kaebused

VAC baniga mängijad ei saa EPLi kvalifitseeruda 2 aastat alates VAC bani saamise päevast.

Liiga liikmele võivad hoiatuse tuua:

 • Mängu vältimine (dodgemine)
 • Mängust lahkumine
 • Baitimine
 • Kommunikatsiooni puudumine
 • Toxic suhtumine kaasmängijatesse
 • Griefimine
 • Alkoholi või muude ainete mõju all olekus mängimine

Igal mängijal on ELis ja EPLis õigus kaasmängijate ebasportliku või keelatud käitumise korral esitada kaebus.

Kõik kaebused kehtivad mõlemas liigas ühtselt – kui olete liige nii Pro kui tavaliigas, siis tuleb ka tavaliigas mängides järgida üldisi reegleid (sealhulgas trolliminge, dodgemine jmt). Kõik kogutud kaebused kanduvad üle ka Pro liigasse ja võivad viia mõlemast liigast (ajutise) eemaldamiseni. 

 

EPLi kaebusi saab esitada SIIN.

ELi kaebusi saab esitada SIIN.

 

Hoiatused ja EPList eemaldamine

Iga kaebuse vaatab läbi EPLi council. Kui kaebus on esitatud põhjendatult, saab reeglite vastu eksinud mängija hoiatuse.

Esimene kord 3 hoiatust = 2 nädalaks liigast eemaldatud

Teine kord 2 hoiatust = 1 kuuks liigast eemaldatud

Kolmas kord 3 hoiatust = Liigast eemaldamine. Kui oled liigast korra juba 3×3 hoiatusega eemaldatud ja sul õnnestub EL kvalifikatsioonis uuesti kvalifitseeruda, otsustab Sinu liigassepääsemise EPL council, võttes arvesse Sinu eelmisi rikkumisi ja liigast eemaldamise põhjust.

 

ELi kaudu EPLi kvalifitseerunud mängijatel on 2 kuud immuunsust skilli ja kommunikatsiooni eest hoiatuste saamisel. See ei vabasta kvalifitseerunud mängijat muudest EPL reeglitest (griefimine, toxic jne).

Eesti CS:GO Kommuun jätab endale õiguse EL ja EPL reegleid vastavalt vajadusele muuta ja uuendada. EPL Councilil on õigus otsuseid (k.a. mängija eemaldamine) vastu võtta oma parima äranägemise järgi kommuuni üldisi huve silmas pidades.  

 

Mitteaktiivsus EPLis

Mängijad, kes pole 3 kuu jooksul EPLis teinud ühtegi mängu, eemaldatakse liigast mitteaktiivsuse eest. Kui EPL mängija läheb pikemaks ajaks eemale (kaitsevägi, välismaa), annab ta sellest teada EPL councilile ja säilitab oma koha EPLis.